Hur ser homeopatin ut idag?

Läs mer om metoden.

Vad säger konventionell medicinsk metod?

Homeopati går inte att förklaras med biokemisk medicinsk modell, och konventionell medicin avvisar homeopati som placebo, alltså en inbillad känsla av att bli bättre. På så sätt är homeopati teoretiskt oförklarlig om man utgår från medicinsk kunskap. Men, det fungerar ju! Ett viktigt framsteg som dock har skett är att man på naturvetenskaplig grund inte kan hävda att homeopati är omöjlig. Läs mer om detta på min hemsida.