Homeopat i Borås och Alingsås

FysMed Nord – homeopatiska behandlingar.

Homeopat i Borås & Alingsås

Naturmedicin och alternativa behandlingsmetoder blir alltmer populära hos det svenska folket. Jag, Nils Nordén, är en homeopat verksam i Borås och Alingsås.

Positiva resultat

Idag finns det över 1100 kliniska studier som visar på homeopatins goda resultat. Det är en alternativmedicinsk metod som används världen över och kan hjälpa även dig.

Intresserad?

Är du intresserad av att lära dig mer om homeopatins verkningsområden och hur det skulle kunna fungera på dig? Ring mig eller mejla så kan vi boka in en tid.

När du letar efter en alternativ väg

Välkommen till mig, Nils Nordén, homeopat i Borås och Alingsås. Mitt företag heter FysMed Nord AB och jag utför homeopatiska behandlingar i kombination med naturmedicin och passande kosttillskott. Homeopatin baseras på bland annat irisdiagnostik, som är ett hänvisningsverktyg och hjälper homeopaten att förstå vad som försiggår i din kropp. Denna metod upptäcktes på 1800-talet då man kunde lägga märke till att irisen reflekterade övriga kroppens hälsotillstånd. Efter detta har metoden utvecklats under modern tid enligt en tysk läkartradition.

Viktigt att komma ihåg är att alltid söka vanlig läkarvård när du upplever ett oklart hälsoproblem. Därefter kan homeopatin vara ett komplement till den vanliga vården eller en alternativ väg. Det farligaste är att vänta alltför länge med att söka alternativen. Homeopatin kan hjälpa din kropps immunförsvar, och studier visar att många av de sjukdomar som uppstår beror på ett nedsatt immunförsvar. Metoden kan också hjälpa dig med luftvägsbesvär, allergier, huvudvärk, hudproblem, nedsatt njur- eller leverfunktion, mag-/tarmbesvär, muskel- och ledbesvär, kvinnosjukdomar och mycket mer. Homeopatin handlar inte om att behandla sjukdomar i vanlig bemärkelse. Behandlingsprincipen står för att boka lika med lika. Hör gärna av dig, så berättar jag mer om detta!

Homeopati vs. vanlig vård

Enligt en vanlig läkares definition betraktar man ofta symptomen som orsaken till problemen man upplever, men så är det inte alltid. Vissa besvär kvarstår som har orsaker som går djupare än så och dessa måste man behandla för att läka, och inte endast vänta på att nya symptom uppstår. Syftet med homeopatiska behandlingar är att finna orsakerna i kroppen och läka dem inifrån och ut. Studier har visat att kroniska problem kan hjälpas med homeopati, vilket jag själv har upplevt.